Ciągnienie – obróbka prętów i drutów

Kategoria: Blog

pręt ciągniony

Ciągnienie to specyficzny sposób obróbki plastycznej materiałów. W ten sposób uzyskujemy m.in. drut i pręt ciągniony. Poznaj bliżej proces ciągnienia.

Na czym polega proces ciągnienia?

Procesem ciągnienia określamy sposób przeróbki plastycznej metalu, który polega na przeciągnięciu go przez otwór w specjalnie ukształtowanej matrycy (ciągadło) pod wpływem przyłożonej z zewnątrz siły (siła ciągnienia). W ten sposób uzyskujemy zmniejszenie przekroju poprzecznego materiału, przy równoczesnym jego wydłużeniu. W niektórych przypadkach zmianie ulega również kształt przekroju poprzecznego. Zmiany zachodzą również w obrębie własności fizycznych materiału, wzrasta również dokładność wymiarów oraz gładkość powierzchni.

W efekcie poddania materiału procesowi ciągnienia uzyskujemy m.in. druty, pręty i kształtowniki. Ciągnienie może być też zastosowane w celu zmiany wymiarów rur.

W większości przypadków proces ciągnienia polega na przeróbce plastycznej na zimno. Do zalet tej metody zaliczamy przede wszystkim dokładność wymiarową wyrobów, a także bardzo wysoką gładkość powierzchni, którą można porównać z gładkością po polerowaniu. Z tego też powodu wyroby ciągnione są bardzo precyzyjne. W niektórych przypadkach są więc niezastąpione, również z uwagi na niskie koszty ich wytwarzania w porównaniu np. z obróbką skrawaniem.

Proces ciągnienia jest również niezastąpiony w przypadku, gdy należy wykonać drut o małych średnicach (czyli poniżej 5 mm), w przypadku konieczności otrzymania rur o małej grubości ścianki, a także, gdy wymagane własności mechaniczne i dokładność powierzchni są wysokie.

Kiedy stosowany jest proces ciągnienia?

Proces ciągnienia stosowany jest głównie do wyrobu:

  • prętów kształtowych o małych przekrojach drutów cienkich o średnicach ok. 4 mm (np. włókna żarówkowe)
  • prętów okrągłych i kształtowych o dużych przekrojach; szczególnie w przypadkach, gdy niezbędne jest uzyskanie wysokich własności mechanicznych, a także prętów o dużej dokładności i dużym stopniu czystości powierzchni
  • rur o różnych kształtach i przekrojach, głównie rur cienkościennych o małych i bardzo małych średnicach